Categories
Weblog

Vijf belangrijke toekomstinzichten waar een b2b Salesmanager rekening mee kan houden binnen digitalisering

Vandaag kijken we naar vijf essentiële onderwerpen waar je als b2b salesmanager rekening mee kan houden wanneer je je salesfunnel wil voorbereiden op de nabije toekomst. Kernwoorden zijn kwaliteit en meetbaarheid, die spelen in de toekomst een zeer grote rol.

Vandaag kijken we naar vijf essentiële onderwerpen waar je als b2b salesmanager rekening mee kan houden wanneer je je salesfunnel wil voorbereiden op de nabije toekomst. Kernwoorden zijn kwaliteit en meetbaarheid, die spelen in de toekomst een zeer grote rol.

1.Transparantie nog belangrijker
Niet alleen binnen b2c maar ook binnen b2b zal reputatie een nog belangrijkere factor gaan spelen. Eisen worden nog hoger; we willen precies weten met wie we zaken doen. Belangen worden nog scherper naast elkaar gelegd; passen onze bedrijfsvisies wel naast elkaar? Zichtbaarheid is daarbij een leidende factor: je on- en offline gezicht, komen ze wel overeen? Aanbevelingen via social media beïnvloeden onze indruk al, in de toekomst wordt deze indruk nog bepalender voor onze keuze.

2. Nieuwe leadscore
Een relatief nieuwe graadmeter voor succes binnen sales is de leadscore. Leads, ze moeten zo kwalitatief mogelijk zijn. En dat is een proces waarin we al hevig aan het optimaliseren zijn. Data speelt hierin een leading factor. Deze mate van kwaliteit gaat niet veranderen. De niche doelgroep is de doelgroep van de toekomst. Weg met massa. Deze meting van kwaliteit zal nog dieper gesegmenteerd worden zodat we enkel en alleen de veelbelovende lead nog opvolgen.

3. Klanttevredenheid nog belangrijker
Lange, kwalitatieve relaties bepalen binnen b2b de koers richting de toekomst. We willen écht enthousiast zijn van een samenwerking en leggen de focus niet langer op alleen omzet of marge. Het kortetermijndenken gaat de deur uit, want we hebben de ruimte om kwalitatieve keuzes te maken. Dit staat inherent aan klanttevredenheid, daarom zullen salesteams in de toekomst nog meer worden aangestuurd op “customer lifetime value”.

4. Klantfeedback wordt een verantwoordelijkheid van iedereen
In de huidige sales cultuur is het aansturen op feedback van de klant vaak de verantwoordelijkheid van één person of afdeling. De klant kent één aanspreekpunt. In de toekomst zullen de klantbehoeften echter zo’n fundamentele rol gaan spelen dat elke afdeling interactief moet kunnen zijn. Een grote uitdaging om de klant zo structureel, en op zoveel verschillende lagen in het proces te betrekken. Daarom is het van belang dat er nu al stappen worden gezet om de betrokkenheid van je organisatie te vergroten. Concrete targets op het gebied van online klantbeleving zullen dit proces versterken.

5. Data meten blijft een doorlopend traject
Technologie zet ons al aan om data op dagelijks niveau te meten. De klant is beter te volgen dan ooit, en in de toekomst zal dit alleen maar groeien. We gaan nog dieper meten hoe effectief en kwalitatief onze verkoopinspanningen zijn. Onze salesfunnel zal nauwelijks nog blinde vlekken kennen, vlekken die we nu al aan het opsporen zijn. Meetbaarheid speelt hier in “the leading role, zodat we op dagelijks niveau kunnen bijsturen waar nodig.

Welke data is voor jouw organisatie belangrijk? Download gratis de factsheet van de Impact Analyse.


Download Factsheet IDEFIX Impact Analyse