Lead nurturing

Lead generatie, ROI & echte interactie klanten kwaliteit

Issues b2b leadgeneratie

De meest prominente uitdaging voor tech bedrijven om succesvol leads te genereren ligt niet bij het online genereren van leads an sich, maar onder andere bij het borgen van de samenwerking tussen marketing en sales. We omschrijven onder aan de pagina de belangrijkste zaken waarvan we weten dat ze een belangrijke rol spelen bij b2b leadgeneratie. Om resultaten te behalen (verkorten van de sales funnel en meer warme leads genereren voor sales) zien we bij klanten verschillende drempels:

 • Afstemming en samenwerking tussen marketing en sales
 • Verbinden van marketing investeringen aan omzet resultaten
 • Empowerment van sales medewerkers met realtime informatie
 • Verbeteren van de diepte en accuraatheid van de CRM database
 • Zowel het aantal leads als de kwaliteit ervan doorlopend vergroten

Oplossingen b2b leadgeneratie

Uit ervaring weten we dat er maar een paar stromen zijn van waaruit vandaag een potentiële lead in de funnel terecht kan komen. Mogelijkheden op het gebied van data analyse van vandaag de dag zijn ideaal om de effectiviteit van elke stroom te beoordelen. Traditioneel zagen we al evenementen, verschillende netwerkbenaderingen en koude acquisitie; later bedrijven op de b2b website herkennen met ip-tracking (ook wel koude inbound leads) en social selling via linkedin.

De komende jaren zullen we een opkomst zien in b2b leadgeneratie van warme (MQL) en directe (SQL) inbound leads waarbij de primaire doelgroep wordt verleid met content downloads voor de verschillende fasen van zijn buyer journey. Automation met geplande content momenten (persoonlijke mails, calls door een kwalitatief telemarketingbureau of acties van sales medewerkers) is een logisch vervolg. Voordelen van deze nieuwe vorm van online b2b leadgeneratie zijn:

 • Campagnes creëren die zowel awareness vergroten als leads opleveren
 • Zicht krijgen op de end-to-end attribution van elk aspect
 • Verbinden van marketing investeringen aan omzet resultaten
 • Sturen op kpi’s van de end-to-end of integrale b2b marketing
 • Automatiseren van nurturing van leads door de fasen van het beslissingsproces

Op basis van onze kennis, ervaring en gesprekken met uw vakgenoten in het beroepsveld hebben we een “IDEFIX Vision Statement” geschreven. Daarin kunt u lezen dat er een omslag in het beroepsveld gaande is. Waar men toch ‘vroeger’ overwegend bezig was met campagnes voor kortere termijn het genereren van leads ligt de uitdaging bij het verbeteren van de verkoopverwachting in de toekomst met een breder aanbod aan technieken om de steeds veranderende vraag te sturen en uw merk te versterken.

Uitbesteden b2b leadgeneratie

Het online genereren en nurturen van b2b leads is een belangrijke basis voor de verkoopverwachting van de toekomst. Naast dat je natuurlijk verschillende specialisten (in elk geval op het gebied van data, content en social) kunt toevoegen aan je marketingteam kun je een innovatief en resultaatgericht b2b marketing bureau inhuren.

Onze pakketten hebben we opgebouwd vanuit de drie fundamentele elementen voor effectieve campagnes (1. aantrekken bezoekers, 2. converteren contacten en 3. binnenhalen van klanten). De leadgeneratie, automation en nurturing van leads op uw b2b website is erop gericht om ze met content downloads te begeleiden in hun beslissingsproces. We hebben zowel successen geboekt in de afgelopen jaren op elementen uit lead generatie campagnes (bv. Vellianen of voor IDEFIX zelf) met keiharde resultaten. Daar worden wij en onze klanten blij van!

Let bij de selectie van een internet of online marketing bureau tegenwoordig op:

 • Een focus op de belangrijkste drie doelen (bezoekers, conversies en klanten)
 • Roi of rendement onder de streep na 12/24 maanden van de volledige dienstverlening
 • Geen inzet op alleen een instrument (we horen van veel klanten dat bureaus nadruk leggen op alleen relevante zaken die zij aanbieden als bijvoorbeeld Adwords)
 • Aandacht voor de hele conversie trechter vanuit de propositie van uw merk.
 • Het blijft mensenwerk, de klik met de mensen achter het bedrijf is een belangrijke
beheerderLead Generation & Nurturing